Regie op ziekteverzuim

Casemanagement en Taakdelegatie zijn relatief jonge loten aan de stam van Leutscher Consult door de toevoeging van een expert op dit gebied; Gecertificeerd Casemanager regie op verzuim (ROV). De hernieuwde aandacht voor ziekteverzuim en het coachen van leidinggevers hoe om te gaan met ziekteverzuim is een vak apart.

image

Casemanagement

Veelal wordt een ziekmelding niet meteen gevolgd door actie van de leidinggever, het is lastig, stoort de dagelijkse gang van zaken, het is verleidelijk om er een paar dagen mee te wachten.

Zodoende levert ziekteverzuim een enorme kostenpost op die nog groter wordt als er in strijd met de complexe wetgeving hieromtrent en dus niet correct wordt gehandeld vanuit het bedrijf, lees; door de leidinggever.

Een casemanager ondersteunt bij verzuim op zowel dossierniveau; regisseren van het proces, voorkomen van loonsancties, focus op arbeidsmogelijkheden, sturing binnen dossiers, benutten ziektewetvangnet, gebruiken van re-integratiesubsidies en regres, als op beleidsniveau; opstellen van verzuim- en re-integratiebeleid, inrichten verzuimorganisatie, schadelastbeheersing, ondersteunen van HRM/P&O bij vragen over sociale zekerheid, reorganiseren aanpak verzuim en re-integratie bij werkgevers.

In feite is dus ook case management een vorm van coaching van leidinggevers, immers de case manager neemt niet de verantwoordelijkheid over, maar ondersteunt de leidinggever bij het correct handelen.

image

Casemanager Taakdelegatie (CMTD)

Register Casemanagement onder taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) wint snel aan populariteit.  Zeker nu de spelregels van de Autoriteit Persoonsgegevens eigenlijk geen andere vorm van verzuimbegeleiding toelaten wanneer er bij de verzuimbegeleiding ook privacygevoelige informatie vrijkomt. Bij taakdelegatie werken de hiervoor opgeleide casemanager en de bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels een duidelijke richtlijn afgegeven dat taakdelegatie en verzuimbegeleiding niet door dezelfde professional mogen worden uitgevoerd.