Algemene voorwaarden

Ons advieswerk heeft te allen tijde het karakter van een advies en kan nooit leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims.