Coaching

Individuele coaching

Succesvolle mensen, leidinggevers of specialisten hebben in Nederland, als het hen goed gaat, niet meteen de neiging om gebruik te maken van een coach. Veeleer wordt daar wel gebruik van gemaakt als het in de loopbaan even wat minder of zelfs slecht gaat. De coach is dan veelal met reparatiewerkzaamheden bezig die, als er eerder aan de bel was getrokken, voorkomen hadden kunnen worden. “Ik red mezelf wel, niemand hoeft me te vertellen hoe of wat te doen”, hoort ook wel een beetje bij onze nuchtere, beetje calvinistische instelling.

image

Op die veronderstelling is de VHT-aanpak van Leutscher Consult ontwikkeld en door jarenlange ervaring verder verstevigd. Wij geloven heilig in de eigen kracht van mensen, ook als die er even aan ontbreekt. Die kracht terugvinden en versterken is waar het in essentie omgaat; daarop richt zich de vaardigheid en kracht van Leutscher Consult. 

Omdat er ‘een kop en een kont’ aan het coaching traject moet zitten bestaat de module uit een viertal gesprekken. Het intakegesprek is gratis en levert het startsignaal van het traject als de conclusie is dat er een goed wederzijds vertrouwen is tussen beide partijen. Tijdens het eerste gesprek wordt het Verleden besproken en gespiegeld, in feite wordt het CV doorgenomen, maar op aangeven van de cliënt ook datgene wat wel belangrijk was, maar niet op een cv thuishoort dan wel daarop is terug te vinden. Het tweede gesprek vindt plaats op een door de cliënt gekozen locatie en belicht de Huidige situatie. Dat kan natuurlijk op het werkadres zijn, maar ook op een andere plek. Het derde gesprek over de Toekomst richt zich op mogelijkheden, wensen en wellicht eisen ten aanzien van die toekomst. Tenslotte wordt in het afsluitende vierde gesprek het gehele traject geëvalueerd en aanbevelingen doorgenomen.

Teamcoaching

Vaak wordt een coach, ook als het gaat om teamcoaching, pas ingevlogen als er al de nodige schade is ontstaan en dat is, hoe begrijpelijk ook, natuurlijk wel jammer. Het traject begint met een analysefase. Meestal beslaat deze ongeveer één maand, waarbij de coach intensief zal spreken met alle betrokkenen, zowel in individuele gesprekken als tijdens vergaderingen. Na die periode wordt met opdrachtgever en team een verslag van bevindingen besproken.

image

Net als bij individuele coaching volgt er dan een aantal besprekingen, zowel individueel als groepsgewijs, waar het accent ligt op verbeteringen richting toekomst. Al te lang stil staan bij wat verkeerd ging vreet tijd en energie en die kunnen beter worden gebruikt in het proces van opstellen van verbeteringsvoorstellen. Afhankelijk van de voortgang wordt na één maand na deze besprekingen met de opdrachtgever en het team geëvalueerd en een afsluiting van het coaching traject vastgelegd.

Leutscher Consult biedt ook de mogelijkheid om met het team “de hei op te gaan”. Dit concept ‘Business with Fun‘ bestaat uit een aantal uiteenlopende activiteiten die het aangename met het zakelijke met elkaar verbind.