Teamcoaching

Vaak wordt een coach, ook als het gaat om teamcoaching, pas ingevlogen als er al de nodige schade is ontstaan en dat is, hoe begrijpelijk ook, natuurlijk wel jammer. Het traject begint met een analysefase. Meestal beslaat deze ongeveer één maand, waarbij de coach intensief zal spreken met alle betrokkenen, zowel in individuele gesprekken als tijdens vergaderingen. Na die periode wordt met opdrachtgever en team een verslag van bevindingen besproken.

image

Net als bij individuele coaching volgt er dan een aantal besprekingen, zowel individueel als groepsgewijs, waar het accent ligt op verbeteringen richting toekomst. Al te lang stil staan bij wat verkeerd ging vreet tijd en energie en die kunnen beter worden gebruikt in het proces van opstellen van verbeteringsvoorstellen. Afhankelijk van de voortgang wordt na één maand na deze besprekingen met de opdrachtgever en het team geëvalueerd en een afsluiting van het coaching traject vastgelegd.

Leutscher Consult biedt ook de mogelijkheid om met het team “de hei op te gaan”. Dit concept ‘Business with Fun‘ bestaat uit een aantal uiteenlopende activiteiten die het aangename met het zakelijke met elkaar verbind.