Individuele coaching

Succesvolle mensen, leidinggevers of specialisten hebben in Nederland, als het hen goed gaat, niet meteen de neiging om gebruik te maken van een coach. Veeleer wordt daar wel gebruik van gemaakt als het in de loopbaan even wat minder of zelfs slecht gaat. De coach is dan veelal met reparatiewerkzaamheden bezig die, als er eerder aan de bel was getrokken, voorkomen hadden kunnen worden. “Ik red mezelf wel, niemand hoeft me te vertellen hoe of wat te doen”, hoort ook wel een beetje bij onze nuchtere, beetje calvinistische instelling.

image

Op die veronderstelling is de VHT-aanpak van Leutscher Consult ontwikkeld en door jarenlange ervaring verder verstevigd. Wij geloven heilig in de eigen kracht van mensen, ook als die er even aan ontbreekt. Die kracht terugvinden en versterken is waar het in essentie omgaat; daarop richt zich de vaardigheid en kracht van Leutscher Consult. 

Omdat er ‘een kop en een kont’ aan het coaching traject moet zitten bestaat de module uit een viertal gesprekken. Het intakegesprek is gratis en levert het startsignaal van het traject als de conclusie is dat er een goed wederzijds vertrouwen is tussen beide partijen. Tijdens het eerste gesprek wordt het Verleden besproken en gespiegeld, in feite wordt het CV doorgenomen, maar op aangeven van de cliënt ook datgene wat wel belangrijk was, maar niet op een cv thuishoort dan wel daarop is terug te vinden. Het tweede gesprek vindt plaats op een door de cliënt gekozen locatie en belicht de Huidige situatie. Dat kan natuurlijk op het werkadres zijn, maar ook op een andere plek. Het derde gesprek over de Toekomst richt zich op mogelijkheden, wensen en wellicht eisen ten aanzien van die toekomst. Tenslotte wordt in het afsluitende vierde gesprek het gehele traject geëvalueerd en aanbevelingen doorgenomen.